Algemene voorwaarden

 • De machtiging van het abonnement wordt op een vaste dag maandelijks geïncasseerd. 
 • De minimale afname van maandabonnementen is 1 maand, en 3 maanden bij een kwartaal abonnement en Pole4Kids / Pole4Teens en 12 maanden bij een jaarabonnement. Hierna is het abonnement maandelijks opzegbaar. Het opzegtermijn is 1 kalendermaand, dit betekent dat bij opzegging je altijd 1 maand betaald en daarna stopt het abonnement.
 • Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo. Stornering of om welke reden dan ook, wordt €29 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Indien de deelnemer na een periode van 4 weken nog steeds in gebreken is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Sweetlake PDA  behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen.
 • Restitutie van reeds betaalde cursus, rittenkaarten,  abonnementsgeld, proeflessen en teacher training is niet mogelijk, ook niet in geval van vakantie, ziekte, zwangerschap of werk. Na aankoop is omruilen van datum van een geboekte cursus, losse les of proefles in geen geval mogelijk. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan per email in kennis gesteld.
 • Sweetlake PDA behoudt zich het recht voor om openingstijden, plaats, programma en dergelijke te wijzigen.
 • Op officiële en erkende feestdagen is Sweetlake PDA gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden of aanbod aan te passen.
 • Tijdens de officiële en erkende feestdagen is het niet mogelijk om je gemiste les in te halen.
 • Sweetlake PDA behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de directie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling.
 • Sweetlake PDA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 • De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van deze sport risico's met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg) schade die ten gevolgde beoefening van enigerlei tak van deze sport kan ontstaan voor eigen risico.
 • Tevens zal de deelnemer Sweetlake PDA vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
 • Tijdens de lessen, cursussen en proeflessen zijn vriendinnen en/ of familie niet welkom in de studio.
 • De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Sweetlake PDA en hiernaar te handelen.

Verhuur voorwaarden

 • Je betaalt altijd borg, dit ontvang je binnen 14 dagen teruggeboekt na verhuurperiode.
 • Na betaling is uw reservering definitief.
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor verhuur zijn de annuleringskosten 100% van de huursom. Bij annulering tussen 8 en 15 dagen voor verhuur zijn de annuleringskosten: 75% van de huursom
 • Een annuleringsverzekering tegen risico´s van ziekte, ongevallen of andere omstandigheden dient door de huurder zelf te worden afgesloten. Bij annulering tussen 16 en 21 dagen voor verhuur zijn de annuleringskosten: 50% van de huursom. Ongeacht wat de reden is: ziekte, zwangerschap en/of andere reden.
 • Annuleren moet schriftelijk gebeuren.
 • Annuleringen buiten kantoortijden word afgehandeld alsof ze zijn gedaan op de eerstvolgende kalenderdag.
 • Aansprakelijkheid: Tijdens verhuur ben je als huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde. Indien er schade is veroorzaakt moet dit per direct aan de verhuurder (Sweetlake PDA) per email gemeld worden.