Algemene voorwaarden

 • De machtiging van je abonnement wordt op een vaste dag iedere maand geïncasseerd. Dit is te vinden in je eigen bankomgeving (online bankieren).
 • De minimale afname van maandabonnementen is 1 maand bij een maandabonnement, en 3 maanden bij een kwartaal abonnement en Pole4Kids / Pole4Teens en 12 maanden bij een jaarabonnement. Daarna is je abonnement maandelijks opzegbaar. De opzegtermijn is 1 kalendermaand, dit betekent dat bij opzegging je altijd 1 maand betaald en daarna stopt je abonnement.
 • Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo. Stornering of om welke reden dan ook, wordt €10 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Indien de deelnemer na een periode van 4 weken nog steeds in gebreken is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Sweetlake PDA  behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen.
 • Restitutie van reeds betaalde cursus, abonnementsgeld of kennismakingsworkshop is niet mogelijk, ook niet in geval van vakantie, ziekte, zwangerschap of werk. Na aankoop is omruilen van datum, cursus of kennismakingsworkshop in geen geval mogelijk. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan per email in kennis gesteld.
 • Sweetlake PDA behoudt zich het recht voor om openingstijden, plaats, programma en dergelijke te wijzigen.
 • Op officiële en erkende feestdagen is Sweetlake PDA gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden of aanbod aan te passen.
 • Tijdens de officiële en erkende feestdagen is het niet mogelijk om je gemiste les in te halen.
 • Tijdens de stopweek in de zomer en winter is het wel mogelijk om de gemiste les(sen) in te halen.
 • Sweetlake PDA behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de directie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling.
 • Sweetlake PDA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 • De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van deze sport risico's met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg) schade die ten gevolgde beoefening van enigerlei tak van deze sport kan ontstaan voor eigen risico.
 • Tevens zal de deelnemer Sweetlake PDA vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
 • Tijdens de lessen, cursussen en kennismakingsworkshops zijn vriendinnen en/ of familie leden niet welkom in de studio.
 • De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Sweetlake PDA en hiernaar te handelen.